Rúa Xián 8, 27296. Lugo, Galicia

Música

En Galen a música é un elemento comunicador que parte do propio individuo para desenvolverse con liberdade, como unha persoa sensible e respectuosa, nunha sociedade cada vez máis global .

En todos os proxectos e eventos do centro, a música permite crear un espazo onde se desenvolve a creatividade, a sensibilidade artística, os valores e a autoestima que favorece o logro e o florecemento da propia identidade: Halloween, Magosto, Festival de Nadal, Carnaval, A semana da cultura, Os Maios e eventos como Zeca Afonso “O corazón e a Botella”, Manuel María.

Contamos con Escola de Música propia: Cantarela e con Conservatorio Profesional de Grao Medio