Galén Verde

Centro Galén - Proxecto VerdeA ciencia, a tecnoloxía, a comprensión das relacións e o respecto polo contorno van ser as ferramentas que permitirán ao noso alumnado desenvolverse como persoas competentes dentro dunha sociedade cada vez máis complexa e diversa.

O privilexio de dispoñer dun contorno de bosque caducifolio e autóctono, horto, e invernadoiro, inmerso nun contexto rural, e próximo ao Río Miño nunha área catalogada como Reserva da Biosfera, convértennos no escenario idóneo para conseguir ese fin.

Galén é o contexto no que o noso alumnado:

 • Goce de aprender desde a acción directa na natureza.
 • Xere ilusión para continuar aprendendo.
 • Observe o contorno, analizando e comprendendo os procesos naturais sendo parte da realidade.
 • Participe do traballo en equipo desde o que cada un é.
 • Constrúa coñecemento baseado no Método científico.
 • Sexa capaz de tomar decisións, de ter criterio propio, confiando en si mesmos.
 • Se prepare para o futuro, desenvolvendo capacidades que lle permitan avanzar seguindo o ritmo científico e tecnolóxico actual.

Medio

As experiencias coa natureza van impregnar todo o proxecto educativo desde Educación infantil ata Bacharelato.

 • A Natureza forma parte da aula.
 • Moitos dos proxectos resultan da investigación no medio natural.
 • Os rapaces e rapazas aprenden mentres viven experiencias reais.
 • O xogo libre é o método máis natural de aprendizaxe.
 • A aprendizaxe directa entre os iguais.

Proxectos:

● Do horto á mesa e da mesa ao horto
Cada grupo cultiva un produto no horto, recoléctao, elabora un menú para todo o centro e os residuos orgánicos volven o horto a través da compostaxe.

● Meteogalén
PCE InstrumentsO aproveitamento da nosa estación metereolóxica permite que os alumnos teñan unha noción máis concreta dos elementos do clima, que se plasma ao compartilo co resto da Comunidade educativa.

Charca
A charca de Galén, a través da experimentación e da observación en vivo, permite aos nenos e nenas obter unha completa visión sobre as características, cualidades e formas de vida dos seres vivos que a habitan.

Bosque
O entorno de Galén favorece o coñecemento e o respecto polo bosque valorando a súa riqueza, observando a súa biodiversidade e investigando as consecuencias dos diferentes impactos ambientais.

Paisaxe
A ubicación do centro facilita a observación da paisaxe e a avaliación do impacto das persoas sobre o medio, favorecendo ferramentas que permitan cambiar as nosas actitudes cara ao futuro.

Ciencia, Tecnoloxía e Experimentación

En Galén a ciencia é unha forma de percibir o mundo, de pensar criticamente a partir da evidencia; de observar, manipular, experimentar, preguntar, dubidar, propoñer hipóteses, buscando sistematicamente respostas para o que non se entende. É a capacidade de recoñecer o erro, preguntando de novo.

Sostibilidade

Pensando en verde: A República Independente Da Nosa Clase

O principal obxectivo do programa “pensando en verde” consiste en reflexionar acerca das nosas propias actuacións no contorno máis cercano para consensuar democraticamente compromisos e actuacións nos ámbitos da auga, enerxía, consumo responsable e a biodiversidade.

Intervención Social: Somos Cidadáns Do Mundo

En Galén xorde o noso compromiso como cidadáns do mundo, polo que un dos nosos obxectivos será a participación directa nos procesos de intervención social a nivel municipal, autonómico, estatal e internacional que estamos a desenvolver:
Gotas para Nixer, Xoguetes Nadal, Operación Kilo, Tapóns, Comercio Xusto, etc.