Rúa Xián 8, 27296. Lugo, Galicia

Educación Infantil Galén Nursery School

En Galén a educación infantil ten especial importancia: supón o primeiro contacto dos nenos e das nenas co medio escolar e del depende en gran medida a actitude que desenvolverán de cara ao colexio e á aprendizaxe.

Ensino en idiomas

60% do horario lectivo impartido en inglés con profesorado nativo desde os 3 anos.
– Ampliación da oferta educativa en inglés con actividades de verán: urban english camp
– Proxecto de inmersión lingüística en actividades culturais como a celebración de halloween.

Atención Individualizada e Educación en Valores

Periodo de adaptación:

Para nós o período de adaptación ten entidade propia por iso deseñamos unhas actividades específicas que pretenden:
– Minimizar os efectos de ruptura co medio familiar
– Favorecer a formación de novos vínculos afectivos nun medio distinto ao habitual, con novas persoas, espazos e tempos.

O Noso Labor Titorial:

– Seguemento individualizado de cada un dos nenos e nenas e comunicación coas familias a través de reunións individuais e grupais.
– Apoio e seguemento do Departamento de Orientación.
– Coordinación periódica do equipo docente.
– Programa de Intelixencia Emocional.
– Respecto dos ritmos e estilos de aprendizaxe.

Educación en Valores: 

O diálogo como principio básico de convivencia. Crecemento do noso alumnado nun clima de confianza mutua, de respecto, de sentido da xustiza e da solidariedade.
Material didáctico propio

Contorna Natural

– Unha escola no bosque.
Crecemento do noso alumnado nunha contorna natural xogando e gozando.
Aprovechamiento dos recursos da contorna: bosque, charca, horto escolar, invernadero, estación meteorolóxica, Aula Medioambiental Trevia.

– Importancia do método científico nas áreas experimentais. Desenvolvemento ao longo de todo o ano de diferentes actividades e proxectos, participación en eventos de carácter científico e tecnolóxico.
– Celebración anual da “Semana da Ciencia”.
– Ampliación e diversidadw dos espazos de aprendizaxe a través das múltiples saídas e actividades: espazos naturais, colaboracións con Institucións, Fundacións, Museos, que desenvolvemos ao longo de todo o ano.
Proxecto: do horto á mesa e da mesa ao horto

Distinguímonos Por:

– Desenvolvemento das competencias en novas tecnoloxías. Pizarras dixitais.
– Espazos de aprendizaxe
– Talleres
– Menú de elaboración propia
– Celebración de festas