Rúa Xián 8, 27296. Lugo, Galicia

Deporte

En Galén apostamos polo deporte como medio de formación:

• Empregamos o xogo nas primeiras etapas pasando de xogos simples a xogos predeportivos ata chegar o deporte regrado.

• Entendemos o deporte como unha actividade que complementa o desenrolo educativo dos nenos e nenas.

• Potenciamos a educación en valores a través do deporte, das actividades e xogos.

• Entendemos a competición como un medio de motivación e aprendizaxe.

• Dispoñemos dunhas boas instalacións, entorno e ambiente educativo no que se goza da actividade física.

“O mais importante do deporte non é gañar, senón participar e esforzarse en mellorar.” Pierre de Coubertin