Proxecto Educativo

Galen é un Centro Educativo cun proxecto innovador e diferenciado no que o alumnado recibe un trato personalizado, nun ambiente familiar co obxectivo de formar persoas felices e preparadas para o futuro sendo capaces de respectarse a si mesmas e ás que as rodean.

Metodoloxía

Colegio Bilingüe Centro Galén

Idiomas

Colegio Bilingüe Lugo Centro Galén

TIC

Colegio TIC

Atención Personalizada

Atención Personalizada Centro Galén

Galén Verde

Centro Galén Educación Verde

Deporte

Centro Galén Educación en Deporte

A Música

Centro Galén Educación en Música

Xadrez

Centro Galén Educación en Xadrez

Proxectos Solidarios

Centro Galén Proxectos Solidarios