Rúa Xián 8, 27296. Lugo, Galicia

PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE SECUNDARIA 2015

 

 

Manuel de Prada Corral recollendo o Premio Extraordinario de Educación  Secundaria ao rendemento académico en Santiago de Compostela. Non podemos esquecer a todos os compañeiros e compañeiras que con el se presentaron ás probas: Claudia Esperzanza Corredoira López, Daniel Xesús García Rodríguez, Juan Manuel Garrido Burgo, Javier Leboreiro Iriarte, Fikru Meilán Garrido, Rosalía Teijeiro Plata e María Villarín López. Eles e elas son un exemplo de traballo, constancia e superación pois acadaron unha media de 9 como mínimo na educación secundaria obrigatoria.