Rúa Xián 8, 27296. Lugo, Galicia

PARQUE DE TRÁFICO INFANTIL

O alumnado dende 4º de Primaria ate 1º ESO estivemos realizando unha actividade de clases prácticas do parque de trafico coa finalidade de adquirir condutas seguras como peón e viaxeiro e de coñecer aspectos básicos regulamentarios sobre tráfico. Aínda que o que máis nos gustou foi o manexo do kart e bicicleta en pista, para poder aplicar todos o aprendido nunha situación de trafico real.