Rúa Xián 8, 27296. Lugo, Galicia

Obradoiros interniveis

As nenas e nenos de 3º de EI e 1º EP comezamos, o luns pola tarde, os obradoiros de Horto e Experimentos.

O horto escolar é un recurso educativo que nos permite desenvolver unha aprendizaxe activa  e cooperativa así como unhas actitudes de respecto e  coidado que leven á conservación e mellora da contorna.

Cando utilizamos o horto,  invernadoiro a poza,  abordamos as tres dimensións do mesmo:

  • Educar no medio: investigando e traballando directamente nesa contorna máis próxima.
  • Educar sobre o medio: o horto é un sistema que hai que investigar no seu conxunto, tendo en conta os elementos que o conforman e as interaccións que se dan entre eles.
  • E a educar a favor do medio: traballando unha serie de valores e actitudes necesarios para comportamentos máis respectuosos co medio ambiente.

Ao longo do curso iremos realizando unha serie de actividades que van dende a sementeira e recollida de tomates, ate observación e estudo dos animais que viven no noso horto así como as plantas.