Rúa Xián 8, 27296. Lugo, Galicia

Horario verán

Remitiremos información sobre o inicio do curso via whatsapp a primeiros de setembro. Lembrade que para recibir esta información debedes ter gravado no voso móbil o noso número: 694445167.