Rúa Xián 8, 27296. Lugo, Galicia

Galiciencia 2019

Investigar sobre unha alternativa sostible que permitira a sustitución
dos envases plásticos por outros cunhas características similares pero
que foran elaborados a partir de materias primas renovables foi o que
motivou o traballo do alumnado de 1º ESO durante este curso. 

María García e Diego Pérez, alumnos de 1º ESO do Centro Educativo Galén
presentan o traballo BIOPLÁSTICO: UNHA ALTERNATIVA PARA O SECULO XXI en
Galiciencia. 

Durante tres días amosarán a investigación realizada polo seu grupo de
clase ao alumnado de toda Galicia. Falarán sobre diferentes biopolímeros
de orixe orgánica, a creación de diferentes texturas, as súas
propiedades físicas e os diferentes usos para os que poden ser
destinados e a súa biodegradabilidade. 

O venres 10 o alumnado de 1º e 2º ESO viaxarán ata Galiciencia para
acompañar a María e a Diego. Ademais poderán visitar a exposición e
participar en diferentes obradoiros científicos