Admisión

/Admisión

Proceso de admisión

1Contacto

Rellene el formulario de contacto. Le llamaremos para informarle o concertar una cita con la mayor brevedad posible.

Contacto 50%

2Visita guiada

Nuestros coordinadores de etapa les mostrarán las instalaciones y les explicaran todo sobre nuestro proyecto educativo.

Visita guiada 70%

3Inscripción y reserva de plaza

Formalización de la inscripción / matriculación en el centro y reserva de plaza para el nuevo curso escolar.

Inscripción 100%

Empezar

Formulario de Admisión

1. Contacto | Rellene el formulario de admisión

Rellene el formulario de admisión para solicitar más información, una cita o una visita guiada. Nos pondremos en contacto con usted para ampliar la información y concertar una visita guiada si desea.
Formulario de Admisión

Información

No Centro Galén impártense clases de todos os niveis, desde Educación Infantil ata Bacharelato

Educación Infantil Galén Nursery School3 anos
4 anos
5 anos
Educación Primaria6 anos
7 anos
8 anos
9 anos
10 anos
11 anos
Educación Secundaria ObligatoriaPrimeiro Ciclo12 anos
13 anos
14 anos
Segundo Ciclo15 anos
Título de Graduado en E.S.O.
Bacharelato16 anos
17 anos
Título de graduado en Bacharelato.

“Camiñando xuntos desde os 3 anos ata a Universidade.”CursoMensual
Educación Infantil345€*Factúranse 10 recibos íntegros (de setembro a xuño) en todos os cursos de 1º de educación infantil a 2º de bacharelato.

 

* Os pagos efectuaranse a través de domiciliación bancaria a mes vencido os días 29 ou 30 de cada mes.

 

*Para as familias con dous fillos matriculados no centro, o segundo fillo ten un 12% de desconto no concepto de ensinanza e con tres fillos matriculados, o terceiro fillo ten un 30% de desconto en concepto de ensinanza.

Educación Primaria395€
ESO 1º ciclo438€
ESO 2º ciclo480€
Bacharelato535€
Matrícula
Educación Infantil320€* A matricula aboarase, unha soa vez, cando o alumno estea admitido no centro.
Educación Primaria335€
Educación Secundaria360€
Bacharelato415€
Outros ServizosMensual
Comedor (5 días semana)165€
Ampliación Horaria
(1 hora)
30€
Colegio Centro Galen - Precios de Admisiones y Matrícula

Información Xeral

Na secretaría do colexio darase unha primeira e xeral información en canto a horarios, prezos, documentación necesaria, clases opcionais, etc. enchendo unha solicitude previa dotada dun número de orde.

Previa petición de hora terán unha entrevista coa Orientadora do centro. O alumno acudirá á entrevista acompañado dos seus pais coas súas últimas cualificacións.
No prazo de tempo que se lles indicará durante a entrevista, serán chamados para a confirmación ou non da praza e, no seu caso, para que cursen a reserva definitiva
A inscrición provisional queda supeditada a entregar en Secretaria a documentación do centro de procedencia que acredite a situación escolar do alumno.