1º 2º 3º EI Día de Piscina

1º 2º3º EP Pena de Rodas

4º 5º 6º EP Ruta polo Miño

1º, 2º ESO Ruta da Auga

3º,4º ESO e 1º BAC Nun tramo do Camiño de Santiago.