Rúa Xián 8, 27296. Lugo, Galicia

Camiñatas 2018

1º 2º 3º EI Día de Piscina

1º 2º3º EP Pena de Rodas

4º 5º 6º EP Ruta polo Miño

1º, 2º ESO Ruta da Auga

3º,4º ESO e 1º BAC Nun tramo do Camiño de Santiago.