Rúa Xián 8, 27296. Lugo, Galicia

BAC DUAL americano. Infórmate.

Completa a túa formación. Queres obter o título do BAC estadounidense?. Rematarás obtendo o BAC dual. Infórmate no noso Centro, a través do noso WhstsApp ou no correo electrónico info@centrogalen.com

O programa ofrece a oportunidade de obter dúas titulacións simultaneamente: o bacharelato español e o estadounidense. Así, o estudante cursa estudos en dous colexios ao mesmo tempo: no noso, de xeito presencial e no americano de forma virtual, é dicir, o programa combina o estudo do bacharelato español realizado no colexio, co estudo on-line das materias necesarias para obter o título oficial de bacharelato americano.

O desenvolvemento desta iniciativa levarase a través do Programa DUAL ACADEMICA, programa de prestixio internacionalmente recoñecido e por Academica Corporation, entidade educativa asociada con máis de 140 colexios norteamericanos en Florida, Texas, Utah, California, Georgia, etc.

O Programa de Bacharelato DUAL vai dirixido principalmente a aqueles alumnos e alumnas que actualmente cursen 2º, 3º e 4º de ESO. O seu obxectivo é múltiple: preténdese mellorar as destrezas tecnolóxicas do noso alumnado, así como a súa capacidade de autonomía, planificación e xestión do tempo e, por suposto, consolidar a aprendizaxe do inglés. Supón, en definitiva, un gran enriquecemento académico para o alumno ou alumna. Ademais, a obtención do diploma dual facilitaralles o acceso a universidades, non só de EEUU, senón de todo o mundo.

Galén coordinará o correcto desenvolvemento do programa e supervisará a evolución de cada estudante; os alumnos, ademais do seu profesor americano, contarán cun profesor-titor de inglés no noso Centro para resolver dúbidas e avanzar no programa.