Rúa Xián 8, 27296. Lugo, Galicia

AMBIENTES DE APRENDIZAXE

Morning!

Esta semana queremos mostrarvos os nosos espazos de ambientes de aprendizaxe!

Como sabedes, facémolos por burbullas, os nenos e nenas de 1º e 2º EI por un lado, e os nenos e nenas de 3º EI e 1ºprimaria por outro. Se dividen en dous grupos, mesturados, que corresponden a os ambientes de letras e números. E, cómo funcionan estes espazos? Pois a través do xogo, manipulamos tanto as letras coma os números, xa que consideramos moi importante que eles vexan a súa utilidade e empreguen a lóxica así como diferentes estratexias. Ademáia, á hora de traballar coas grafías , nas primeiras etapas, empregamos varios materiais:  plastilina, papeis, gomets, etc…

See you next week! Take care!