Estivemos traballando na aula as árbores e estudámolas no propio Centro. Descubrimos moitas cousas, coma sempre que estamos fóra.