Rúa Xián 8, 27296. Lugo, Galicia

6º E.P. coñecendo o noso contorno

Estivemos traballando na aula as árbores e estudámolas no propio Centro. Descubrimos moitas cousas, coma sempre que estamos fóra.