Rúa Xián 8, 27296. Lugo, Galicia

2º ESO Tecnoloxía

Os alumnos e alumnas de 2º de ESO de Tecnoloxía estudaron os principios que rixen os fluidos en movemento enunciados por Bernoulli e Pascal. Elaboraron un proxecto técnico que inclúe ditos descubrimentos. Finalmente fabricaron e fixeron una exposición pública do seu traballo ao alumnado de 6º EP.