Hi everyone,

como novidade este curso, na hora adicada a matemáticas en inglés levaremos a cabo un proxecto de STEM. As siglas STEM significan ciencia, tecnoloxía, enxeñaría e matemáticas en inglés (Science, Technology, Engineering and Mathematics).

Durante a duración deste proxecto, que será anual, vannos acompañar alumnos e alumnas de diferentes países: Grecia, Eslovenia e Polonia. Con eles colaboraremos e compartiremos as distintas actividades que levemos a cabo dentro no noso proxecto “Little Einsteins-Fun with STEM”.

A través desta páxina irémosvos poñendo ao corrente das novas que vayan surxindo. Adxuntaremos fotos e videos nosos e dos nosos compis europeos. Para comenzar, presentarémonos e cantaremos una canción que nos transformará en verdadeiros scientists 🙂

How exciting!

See you soon.