Admisión

/Admisión

Proceso de admisión

1Contacto

Encha o formulario de contacto. Chamarémolo para informarlo ou concertar unha cita á maior brevidade posible.

Contacto 50%

2Visita guiada

Os nosos coordinadores de etapa amosaranlles as instalación e explicaranlles todo sobre o noso proxecto educativo.

Visita guiada 70%

3Inscrición e reserva de praza

Formalización da inscrición / matriculación no centro e reserva de praza para o novo curso escolar.

Inscrición 100%

Empezar

Formulario de Admisión

1. Contacto | Encha o formulario de admisión

Encha o formulario de admisión para solicitar máis información, unha cita ou unha visita guiada.
Formulario de Admisión

Información

No Centro Galén impártense clases de todos os niveis, desde Educación Infantil ata Bacharelato

Educación Infantil Galén Nursery School3 anos
4 anos
5 anos
Educación Primaria6 anos
7 anos
8 anos
9 anos
10 anos
11 anos
Educación Secundaria ObligatoriaPrimeiro Ciclo12 anos
13 anos
14 anos
Segundo Ciclo15 anos
Título de Graduado en E.S.O.
Bacharelato16 anos
17 anos
Título de graduado en Bacharelato.

“Camiñando xuntos desde os 3 anos ata a Universidade.”CursoMensual
Educación Infantil300€*Factúranse 10 recibos íntegros (de setembro a xuño) en todos os cursos de 1º de educación infantil a 2º de bacharelato.

 

* Os pagos efectuaranse a través de domiciliación bancaria a mes vencido os días 29 ou 30 de cada mes.

 

*Para as familias con dous fillos matriculados no centro, o segundo fillo ten un 12% de desconto no concepto de ensinanza e con tres fillos matriculados, o terceiro fillo ten un 30% de desconto en concepto de ensinanza.

Educación Primaria347€
ESO 1º e 2º curso388€
ESO 3º e 4º curso429€
Bacharelato 1º e 2º curso477€
Matrícula
Educación Infantil265€* A matricula aboarase, unha soa vez, cando o alumno estea admitido no centro.
Educación Primaria280€
Educación Secundaria305€
Bacharelato360€
Outros ServizosMensual
Comedor (5 días semana)139€
Comedor (4 días semana)112€
Comedor (3 días semana)84€
Comedor (2 días semana)56€
Comedor (1 día semana)29€
Comedor (días sueltos)9€
Transporte98€
Ampliación Horaria
(de 8:30 h a 9:15h)
30€
Colegio Centro Galen - Precios de Admisiones y Matrícula

Información Xeral

Na secretaría do colexio darase unha primeira e xeral información en canto a horarios, prezos, documentación necesaria, clases opcionais, etc. enchendo unha solicitude previa dotada dun número de orde.

Previa petición de hora terán unha entrevista coa Orientadora do centro. O alumno acudirá á entrevista acompañado dos seus pais coas súas últimas cualificacións.
No prazo de tempo que se lles indicará durante a entrevista, serán chamados para a confirmación ou non da praza e, no seu caso, para que cursen a reserva definitiva
A inscrición provisional queda supeditada a entregar en Secretaria a documentación do centro de procedencia que acredite a situación escolar do alumno.

Non, só se aboará a cantidade da matrícula unha vez aceptada e concedida a plaza.

Si, sempre debe acompañar á familia na entrevista coa orientadora.

Non.

Todos os días de luns a venres de 8:30 a 19:00 previa petición de hora.

Dependendo do curso solicitado e da data na que se realice a solicitude. Póñase en contacto coa secretaría para verificar dispoñibilidade.

Non, pero existe un chándal obrigatorio dende Ed. Infantil ata 2º ESO.

Si, no mes de marzo, deberase facer unha reserva da praza para o vindeiro curso, sendo un mero trámite de renovación.

O Equipo Técnico do Centro, oído o Consello de Administración, poderá impedir ou anular a reserva de praza, nos casos de alumnos ou familias que non respecten ou se identifiquen co ideario do Centro ou coas normas de convivencia.

Non se renovará a matrícula a alumnos de familias que teñan cantidades pendentes de aboar ao Centro antes de que finalice o curso escolar, sexa polo concepto que sexa.

Non, teñen prioridade pero depende da disponibilidade de prazas.

Si, o 12% no 2º fillo ou filla , un 30% no 3º.

Si, ver apartado Transporte escolar.

Si, dispoñemos de cociña propia que realiza e adapta os menús para calquer tipo de alerxia.

– Ensinanza regrada.

– Ensinanza ampliada no horario e en contidos educativos:
* Idiomas
* Saídas dun día
* Reforzos
* Departamento de orientación

– Outros servizos:
* Almorzo media mañá
* Merenda alumnos e alumnas de actividades extraescolares.

– servizos dentro da educación regrada
* libros de texto, cadernos,… ( ESO e BAC)
* viaxes de estudos e estancias de máis de un día
* comedor
* transporte

– escola de música, Cantarela
– escola baloncesto
– campamentos de verán
– english club, english school.
– e outras actividades extraescolares.

En Educación Infantil e Educación Primaria o horario será de 9:15h a 16:50h.
En 1º e 2º da ESO de 8:50h a 16:50h.
En 3º e 4º da ESO e 1º BAC de 8:50h a 14:20h e luns e mércores de 15:15h a 17:00h.
En 2º Bac de 8:50h a 14:20h e luns de 15:15h a 17:00h

Chamar ao centro e avisar do que ocorre.

Si, Ten lugar todas as mañás de luns a venres en horario de 8:30h a 9:15h, podendo solicitala dende as 7:30h para os nenos e nenas dende 1º de EI ata 6º EP no que poderan almorzar e realizar diversas actividades.